W wodzie akwariowej często mogą pojawiać się niechciane, szkodliwe dla ryb i koralowców związki chemiczne. Jednym z nich są azotany (NO3), które w dość znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu niepożądanych alg oraz chorób, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci zwierząt zamieszkujących zbiornik. W jaki sposób NO3 pojawia się w akwarium morskim i co należy robić, aby jego poziom nie wzrósł ponad bezpieczną normę?

Czym są i jak powstają azotany?

Powstawanie związków azotowych w akwarium jest wynikiem wielu czynników takich jak rozkładający się pokarm, resztki organiczne lub przemiana materii zwierząt żyjących w zbiorniku. Łatwo więc się domyślić, że największy problem z ich stężeniem występuje w zbiornikach, które są przerybione lub zaniedbane.

Ważną rolę w rozkładaniu azotu odgrywają obecne w każdym zbiorniku bakterie nitryfikacyjne. Rozkładają one bardzo szkodliwy amoniak, z którego powstają azotyny (NO2). Związki te nadal są toksyczne dla ryb i koralowców, więc inne bakterie zmieniają je w neutralne azotany (NO3), będące ostatnim etapem cyklu azotowego w akwarium. Uznaje się, że mogą one zaszkodzić zwierzętom tylko wtedy, jeśli występują w stężeniach przekraczających 50 mg/l. Między innymi właśnie z tego powodu regularne kontrolowanie parametrów wody w akwarium jest tak bardzo ważne.

Jak skutecznie obniżyć NO3 w akwarium morskim?

Podstawowym i bardzo skutecznym sposobem na pozbycie się nadmiaru azotanów z akwarium są regularne podmiany wody. Przyjmuje się, że optymalna ilość, jaką należy odlać ze zbiornika to około 10% jego objętości. Wskazane jest również dodawanie do wody różnych preparatów uzdatniających, których zadaniem jest szybsze pozbywanie się związków azotu i ogólna poprawa jakości wody. Podczas ich stosowania nie trzeba się o nic martwić, bo mają tak dobrany skład, aby absolutnie nie szkodzić rybom i innym mieszkańcom akwarium.

Jak zostało już wcześniej wspomniane, związki azotu powstają głównie na skutek rozkładania się resztek organicznych. Oczywistym sposobem na obniżenie ich poziomu w wodzie jest więc podawanie rybom dokładnie takiej ilości pożywienia, jaką są w stanie zjeść. Wszystkie resztki, które opadną na dno zbiornika, powinny być natychmiastowo usuwane. Dokładnie ta sama zasada tyczy się oczywiście martwych zwierząt, bo ich ciała podczas rozkładu uwalniają ogromne ilości trujących związków.

Łatwo można wywnioskować, że bardzo negatywny wpływ na poziom NO3 w akwarium morskim ma również przerybienie. Przyjmuje się zasadę, że 1 litr wody powinien przypadać na 1 centymetr wielkości ryby. Jest to oczywiście duże uproszczenie, ale może okazać się pomocne podczas wyboru obsady zbiornika. Tendencję do umieszczania w akwarium nieodpowiedniej ilości zwierząt z reguły mają początkujący akwaryści. W efekcie, zamiast ładnego, ustabilizowanego zbiornika otrzymują zachwianie parametrów wody spowodowane zbyt dużą ilością odchodów.

Warto wspomnieć o tym, że pomocnikami w walce ze związkami azotu mogą być organizmy, które żywią się materią organiczną. Zaliczają się do nich zwykle kraby, ślimaki i krewetki. Zwierzęta te wprawdzie nie są w stanie całkowicie wyeliminować problemu, ale okazują się przydatne w usuwaniu pozostałości pokarmu, które osiadły w trudno dostępnych dla akwarysty miejscach zbiornika. Ponadto, niektóre gatunki dobrze sprawdzają się w usuwaniu niepożądanych alg, które nieuchronnie pojawiają się w każdym akwarium morskim. W doborze organizmów czyszczących obowiązuje oczywiście taka sama zasada jak w przypadku ryb. Trzeba uważać, aby nie przesadzić z ich ilością w zbiorniku, bo w przeciwnym razie przyniosą więcej szkód niż pożytku.